Hona hemen zer partekatu nahi dugun zuekin:

  • uste bat
    —gizakiak bere alderdi espirituala berreskuratu beharra dauka—,
  • eta intuizio bat
    —espiritualtasun frantziskotarrak Ebanjelioaren funtsezkoenaren intuizio gisa, ekarririk egin dezake nora ezean gabiltzan sasoi honetan

Asis Sarearen hileroko otoitzaldira parte hartzera gonbidatzen zaituztegu. Hileko azken ostegunetan 19,30ean ospatzen da.

Otoitzaldirako herriak eta lekuak

 

Hilabete honetako gutuna: 124. gutuna

2019ko otsaila  124. zenbakia

4. printzipioa. Bidea elkarrekin egin, anaitasunez bizi

Esker oneko izatea ez da edozer gauza. Espiritualtasunaren muinetako bat ukitzen ari gara. Esker oneko izateak gizakioi geure tamaina ematen digu: guztia emana dugu, guztia dohainik jasoa. Eta horrexek egiten gaitu handi: “Nor da gizakia, Jainkoa hartaz arduratzeko?”

Sakatu hemen, Asisko gutuna e-mailez jasotzeko ( ).


Gutunen biltegia

Eguneko Ebanjelioa

Mateo 16, 13-19

Mateo:Sarrera12345678910111213141516171819202122232425262728

Pedrok Jesus Mesiastzat aitortu
(Mk 8,27-30; Lk 9,18-21)
13 Feliperen Zesareara
16,13 Feliperen Zesarea: Ik. Mk 8,27 oh.
iritsi zenean, galdera hau egin zien Jesusek bere ikasleei:
–Gizonaren Semea
16,13 Gizonaren Semea 8,20+.
nor dela dio jendeak?
14 Haiek erantzun:
–Batzuek Joan Bataiatzailea dela; beste batzuek Elias; besteek Jeremias edo profetaren bat.
16,14 Jesus profetatzat emana 21,11.46; Mk 6,15; Lk 7,16.39; 24,19; Jn 4,19; 6,14; 7,40; 9,17; Eg 3,22-23. Ik. 13,57; Jn 7,52.
15 Jesusek galdetu zien:
–Eta zuek, nor naizela diozue?
16 Simon Pedrok erantzun:
–Zu Mesias zara, Jainko biziaren Semea.
16,16 Mesias 2,4+. // Jainkoaren Seme 4,3+.
17 Orduan, Jesusek esan zion:
–Zorionekoa
16,17 Zorionekoa 5,3+. // Aitak agertu 11,25-27; Ga 1,16.
zu, Simon, Jonasen semea, hori ez baitizu hezur-mamizko inork
16,17 hezur-mamizko inork: H.h., haragiak eta odolak. Semitismo honek gizakia esan nahi du, berezko duen ahulezia azpimarratuz.
agertu, zeruko nire Aitak baizik.18 Eta nik hau diotsut: Pedro zara zu, eta harkaitz horren gainean eraikiko dut nik neure eliza; eta herioaren indarrak
16,18 harkaitz horren gainean: Grekozko Petros izena arameerazko Kefas (harkaitz) hitzaren itzulpena da. Aurrez ez zen izen propio bezala erabiltzen, eta I.B.an Jesusek Pedrori ezarritako izen berria bezala bakarrik erabiltzen da. Jatorrizkoan hitz-jokoa dago Petros izenaren eta petra (harkaitz) hitzaren artean; euskaraz, Harkaitz zara zu, eta harkaitz horren gainean… esango bagenu bezala. // herioaren indarrak: H.h., Hadesko ateak. Hades grekozko hitzak, hebreerazko Sheol-en kidekoak, Hildakoen Egoitza adierazten du. Ateak nagusitasuna adierazten du.
ere ez du menderatuko.
16,18 Pedro 4,18; 10,2; Mk 3,16; Lk 22,31-34; Jn 6,67-69; 21,15-23; Eg 1,15; 3,1; 10,5; Ga 2,7. // eliza 18,17; Ir 12,16 (Eg 7,38); Dt 4,10; Eg 5,11+; 20,28; 1 Ko 1,2.
19 Jainkoaren erreinuko giltzak emango dizkizut; zuk mundu honetan lotua zeruan ere loturik geldituko da, eta zuk mundu honetan askatua zeruan ere askaturik geldituko da.
16,19 lotu, askatu 18,18; Jn 20,23.