Hona hemen zer partekatu nahi dugun zuekin:

  • uste bat
    —gizakiak bere alderdi espirituala berreskuratu beharra dauka—,
  • eta intuizio bat
    —espiritualtasun frantziskotarrak Ebanjelioaren funtsezkoenaren intuizio gisa, ekarririk egin dezake nora ezean gabiltzan sasoi honetan

Asis Sarearen hileroko otoitzaldira parte hartzera gonbidatzen zaituztegu. Hileko azken ostegunetan 19,30ean ospatzen da.

Otoitzaldirako herriak eta lekuak

 

Hilabete honetako gutuna: 124. gutuna

2019ko otsaila  124. zenbakia

4. printzipioa. Bidea elkarrekin egin, anaitasunez bizi

Esker oneko izatea ez da edozer gauza. Espiritualtasunaren muinetako bat ukitzen ari gara. Esker oneko izateak gizakioi geure tamaina ematen digu: guztia emana dugu, guztia dohainik jasoa. Eta horrexek egiten gaitu handi: “Nor da gizakia, Jainkoa hartaz arduratzeko?”

Sakatu hemen, Asisko gutuna e-mailez jasotzeko ( ).


Gutunen biltegia

Eguneko Ebanjelioa

Markos 9, 2-13

Markos:Sarrera12345678910111213141516

Antzaldatzea: nekaldi ondoko aintza aurrez agertu
(Mt 17,1-13; Lk 9,28-36)
2 Handik sei egunera, Jesusek Pedro, Santiago eta Joan hartu eta mendi garai batera eraman zituen aparte. Eta antzaldatu egin zen haien aurrean:
9,2 Ik. 2 P 1,16-18. // Pedro, Santiago eta Joan 5,37+.
3 jantziak distiratsu bihurtu zitzaizkion, zuri-zuri, munduan inork jar litzakeen baino zuriago.
9,3 distiratsu, zuri-zuri Mt 28,3; Ap 1,14; 4,4.
4 Eta Elias eta Moises agertu zitzaizkien Jesusekin hizketan.
9,4 Elias 1 Erg 19,9-14; Mt 11,14+. // Moises Ir 19; 33,18–34,9; 2 Ko 3,7-11.
5 Pedrok esan zion Jesusi: «Maisu, zein ederki gauden hemen! Zergatik ez egin hiru etxola: bata zuretzat, bestea Moisesentzat eta bestea Eliasentzat?»
6 Ez zekien zer esaten zuen ere, beldurrak jota baitzeuden.
7 Orduan, hodei batek estali zituen eta mintzo hau izan zen hodeitik: «Hauxe dut neure Seme maitea. Entzun berari!»
9,7 Seme maitea 1,11+. // Entzun berari Dt 18,15; Eg 3,22.
8 Eta hartan, inguruan begiratu eta Jesus bakarrik ikusi zuten berekin, eta besterik inor ez.
9 Menditik beherakoan, ikusitakoa inori ez aipatzeko agindu zien, harik eta Gizonaren Semea hildakoen artetik piztu arte.
9,9 isiltzeko agindua 1,34+.
10 Agindu hau bete zuten, baina «hildakoen artetik pizte» horrekin zer adierazi nahi ote zien ziharduten beren artean.11 Eta galdetu zioten:
–Zergatik diote lege-maisuek lehenbizi Eliasek etorri
9,11 Eliasek etorri: Jesusen garaiko juduek Elias Mesiasen aitzindari bezala etorriko zen ustea zuten, Ml 3,23 testuaren arabera.
behar duela?
9,11 Eliasek etorri behar du Mt 17,10+.
12 Jesusek erantzun:
–Lehenbizi Eliasek etorri eta dena Jaunak nahi bezala eraberritu behar baldin badu, nolatan diote Liburu Santuek Gizonaren Semeak asko sufritu behar duela eta arbuiatua izan?13 Hau diotsuet gainera: Elias etorri da
9,13 Elias etorri da: Joan Bataiatzaileagan etorri da Elias (ik. Mt 11,14), baina ez zuten aintzat hartu haren misioa.
, baina gogoak emandako guztia egin diote, hartaz idatzia zegoen bezala.
9,13 Elias etorri da Mt 17,12+.