Hona hemen zer partekatu nahi dugun zuekin:

  • uste bat
    —gizakiak bere alderdi espirituala berreskuratu beharra dauka—,
  • eta intuizio bat
    —espiritualtasun frantziskotarrak Ebanjelioaren funtsezkoenaren intuizio gisa, ekarririk egin dezake nora ezean gabiltzan sasoi honetan

Asis Sarearen hileroko otoitzaldira parte hartzera gonbidatzen zaituztegu. Hileko azken ostegunetan 19,30ean ospatzen da.

Otoitzaldirako herriak eta lekuak

 

Hilabete honetako gutuna: 149. gutuna

2021ko martxoa  149. zenbakia

1. printzipioa. Egunero bilatzea Jainkoarekin harreman pertsonala

Izpirituaren kontuek, iritziak, ideiak edo pentsatzeko moduak baino gehiago gertaerak direnean, bizitza errotik eraldatzen digute.

Sakatu hemen, Asisko gutuna e-mailez jasotzeko ( ).


Gutunen biltegia

Eguneko Ebanjelioa

Mateo 23,1-12

Mateo:Sarrera12345678910111213141516171819202122232425262728

Jesusek lege-maisuak eta fariseuak salatu
(Mk 12,38-40; Lk 11,37-52; 20,45-47)
23
1 Honela mintzatu zitzaien Jesus jendetzari eta ikasleei:2 «Lege-maisuek eta fariseuek Moisesen irakatsiak adierazteko eginkizuna dute
23,2 Moisesen irakatsiak adierazteko eginkizuna dute: H.h., Moisesen irakats-aulkian eseriak daude; hau da, beraiek dira legea irakasteko eta azaltzeko kargudun ofizialak.
.3 Saia zaitezte, beraz, haiek esaten dizueten guztia betetzen; baina ez egin egiten dutena; esan, esaten baitute, baina egiten ez.4 Zama astunak lotu eta besteei leporatzen dizkiete, baina beraiek ez dute atzamar bat ere mugitu nahi.5 Egiten duten guztia, jendeak ikusteagatik egiten dute; larrutxa zabalak eraman ohi dituzte bekokian eta borlatxo luzeak
23,5 larrutxa: Grekoz, filakteria; larruzko ziskuak ziren; legeko lau pasarte nagusi eduki ohi zituzten barruan, pergaminotan idatziak (Ir 13,1-10.11-16; Dt 6,4-9; 11,13-21). Ezkerreko besoan eta bekokian eraman ohi zituzten judu helduek. // borlatxo: Israeldar zintzo orok bere soineko ertzean hari urdinezko borlatxoak eraman ohi zituen Jainkoaren aginduak gogorarazteko; horregatik, begirune handia zieten jantzi-borlatxo horiei.
jantzietan;
23,5 jendeak ikusteagatik 6,1.5.16.
6 gogoko dituzte jai-otorduetan mahaiburuak eta sinagogetan lehen aulkiak;
23,6 mahaiburuak Lk 14,7.
7 gogoko dute plazetan jendeak agur egitea eta guztiek “maisu” deitzea.8 Zuek, ordea, ez utzi inori zuei “maisu” deitzen, bat bakarra baita zuen maisua, eta zuek denak senideak baitzarete.9 Eta ez deitu lurrean inori “aita”, bat bakarra baita zuen aita, zerukoa.10 Eta ez utzi “gidari” deitzen ere, bat bakarra baita zuen gidaria, Mesias.11 Zuetako handiena izan bedi zuen zerbitzari.
23,11 zerbitzuaren handitasuna 20,26+.
12 Bere burua goratzen duena, beheratu egingo du Jainkoak, eta bere burua beheratzen duena, goratu.
23,12 goratu, beheratu 18,4; Is 2,9-17; Ez 21,31; Jb 22,29; Es 29,23; Lk 1,52-53; 14,11; 18,14.