Hona hemen zer partekatu nahi dugun zuekin:

  • uste bat
    —gizakiak bere alderdi espirituala berreskuratu beharra dauka—,
  • eta intuizio bat
    —espiritualtasun frantziskotarrak Ebanjelioaren funtsezkoenaren intuizio gisa, ekarririk egin dezake nora ezean gabiltzan sasoi honetan

Asis Sarearen hileroko otoitzaldira parte hartzera gonbidatzen zaituztegu. Hileko azken ostegunetan 19,30ean ospatzen da.

Otoitzaldirako herriak eta lekuak

 

Hilabete honetako gutuna: 147. gutuna

2021ko urtarrila  147. zenbakia

3. printzipioa. Eguneroko bizimodua: kanporantz, elkartasuna

Barrutik aldatzen garenean, kanpokoarekiko, munduarekiko eta besteekiko dugun harremana ere aldatzen hasten da. Eta gertatzen da, baita ere, besteengana irekitzen garenean, batez ere behartsuenei, barrua aldatzen hasten zaigula.

Sakatu hemen, Asisko gutuna e-mailez jasotzeko ( ).


Gutunen biltegia

Eguneko Ebanjelioa

Markos 4,1-20

Markos:Sarrera12345678910111213141516

Parabola-hitzaldia (4,1-34)
Ereilearen parabola
(Mt 13,1-9; Lk 8,4-8)
4
1 Beste batean, irakasten hasi zen Jesus aintzira-ertzean. Eta hainbeste jende bildu baitzitzaion ondora, uretan zegoen txalupa batera igo eta bertan eseri zen. Jende-taldea, berriz, lehorrean zegoen, aintzira ondoan.
4,1 jendetza Jesusengana bildu 2,13+.
2 Eta parabola bidez hitz eginez, irakaspen asko eman zien. Honela ari zitzaien bere irakastaldian:
4,2 Jesusek irakatsi 2,13+.
3 «Entzun! Atera zen behin batean ereilea hazia ereitera.4 Ereitean, zenbait ale bide-bazterrean erori zen; eta txoriek etorri eta jan egin zuten.5 Beste zenbait harri artean erori zen, lur handirik ez zen tokian; eta, axaleko lurra izanik, berehala erne zen;6 baina eguzkiak jo orduko, erre egin zen eta, sustrairik ez zuelako, ihartu.7 Beste zenbait ale sasi artean erori zen: sasiek, haztean, ito egin zuten hazia eta ez zuen fruiturik eman.8 Gainerakoak lur onean erori ziren; erne, hazi eta fruitua eman zuten: bateko hogeita hamar edo hirurogei edo ehun».
9 Eta ohar hau egin zien Jesusek: «Ulertzeko gauza denak uler beza».
4,9 Ulertzeko gauza denak Mt 11,15+.
Zergatik mintzo den Jesus parabola bidez
(Mt 13,10-17; Lk 8,9-10)
10 Bakarrik gelditu zirenean, Hamabiekin batera Jesusekin zebiltzanek parabolen esanahiaz galdegin zioten.
4,10 Hamabiak 3,14+. // ikasleek bakarrean galde 4,34; 7,17; 9,28; 10,10; 13,3; Mt 13,36; 15,15.
11 Eta hark esan zien:
–Zuei eman zaizue Jainkoaren erregetzaren misterioa ezagutzea; kanpokoei, ordea, dena parabola bidez ematen zaie.
4,11 Jainkoaren erregetzaren misterioa Mt 13,11+.
12 Zeren eta, Liburu Santuak dioen bezala,

ikusten dute, bai, baina ohartzen ez;
entzuten dute, bai, baina ulertzen ez;
horrela,
ez dira Jaunarengana bihurtzen
eta ez zaie barkatzen
4,12 ez dira… barkatzen: H.h., ez daitezen bihozberri eta barkatuak izan. Emandako itzulpena, Markosen aipamenaren azpian dagoen arameerazko esaldia kontuan harturik eman da.
.
4,12 ikusten… Is 6,9-10 (Jn 12,40; Eg 28,26-27).
Jesusek ereilearen parabola argitu
4,13-20 ereilearen parabola argitu: Jainkoaren hitza entzuten duena lurrarekin konparatzen da: «bide-bazterra» bezala… ; izan ere, parabolaren azalpena bere osoan harturik, hau uste dugu: entzulea lurrarekin konparatzen dela, eta hitza haziarekin; hala ere, badirudi zenbaitetan jatorrizko testuak entzuleak haziarekin konparatzen dituela.
(Mt 13,18-23; Lk 8,11-15)
13 Jesusek esan zien: «Parabola hau ez duzuela ulertzen? Nola ulertuko dituzue, bada, beste parabola guztiak?
4,13 ikasleek ezin ulertu 6,52; 7,18; 8,17.18.21.33; 9,10.32; 10,38.
14 Ereileak mezua du ereiten.15 Mezua ereiterakoan, batzuk “bide-bazterra” bezala dira: entzun bezain laster, Satanasek etorri eta haiengan erein den mezua kendu egiten du.
4,15 Satanas 1,13+.
16 Beste batzuk “harri-artea” bezala dira: mezua entzutean, berehala pozik onartzen dute;17 baina sustrairik gabeak eta iraupen gutxikoak izanik, mezua dela-eta estuasun edo erasoaldiren bat sortu orduko, erori egiten dira.
4,17 erori egiten dira 6,3+; 14,27.
18 Beste batzuk, berriz, “sasi-artea” bezala dira: entzuten dute mezua,19 baina bizitza honetako ardurak, diru-gosea eta bestelako grinak nagusitzen zaizkie eta mezua ito egiten diete, fruiturik gabe utziz.
4,19 ardurak, diru-gosea 10,23; Lk 12,15-21.29-31; 17,26-30.
20 Eta hona nor diren “lur ona” bezalakoak: mezua entzun, onartu eta fruitua ematen dutenak: bateko hogeita hamar edo hirurogei edo ehun».