Hona hemen zer partekatu nahi dugun zuekin:

  • uste bat
    —gizakiak bere alderdi espirituala berreskuratu beharra dauka—,
  • eta intuizio bat
    —espiritualtasun frantziskotarrak Ebanjelioaren funtsezkoenaren intuizio gisa, ekarririk egin dezake nora ezean gabiltzan sasoi honetan

Asis Sarearen hileroko otoitzaldira parte hartzera gonbidatzen zaituztegu. Hileko azken ostegunetan 19,30ean ospatzen da.

Otoitzaldirako herriak eta lekuak

 

Hilabete honetako gutuna: 136. gutuna

2020ko otsaila  136. zenbakia

4. printzipioa. Bidea elkarrekin egin, anaitasunez bizi

Frantzisko Aita Santuak gogoratu berri digu ez garela bakarrik salbatzen baizik elkarrekin. Izan ere Jainkoak seme-alaba bezala maite gaitu, baina ez bakarka baizik senidetasunean. Eta horregatik galdetzen digu Kaini bezala: “Non da zure anaia? Jesusek berak gogoratu zigun “Hauetako bati egina, Neuri egin zenidaten”.

Sakatu hemen, Asisko gutuna e-mailez jasotzeko ( ).


Gutunen biltegia

Eguneko Ebanjelioa

Markos 9,30-37

Markos:Sarrera12345678910111213141516

Jesusek nekaldi-piztuerak bigarrenez iragarri
(Mt 17,22-23; Lk 9,43b-45)
30 Handik atera eta Galilean zehar zebiltzan. Jesusek ez zuen inork jakiterik nahi,31 bere ikasleei irakastera emana baitzegoen. Honela ari zitzaien: «Gizonaren Semea gizakien eskuetara emango dute; hil egingo dute, baina hil eta hiru egunera piztu egingo da».
9,31 Ik. 8,31; 10,33-34.
32 Haiek, ordea, ez zuten ulertzen zer ari zitzaien; galdetzera, berriz, ez ziren ausartzen.
9,32 ikasleek ezin ulertu 4,13+.
Nor handiena?
(Mt 18,1-5; Lk 9,46-48)
33 Kafarnaumera iritsi ziren. Eta, etxean, Jesusek galdera hau egin zien:
–Zer eztabaida izan duzue bidean?
34 Baina haiek hitzik ez; beren artean handiena nor ote zen eztabaidatu baitzuten bidean.
9,34 nor handiena Lk 22,24-27. Ik. 10,43-44.
35 Eseri zen Jesus eta, Hamabiei dei eginik, esan zien:
–Lehena izan nahi duena izan bedi denetan azkena eta denen zerbitzaria.
9,35 zerbitzuaren handitasuna Mt 20,26+.
36 Eta gero, haur bat hartu, haien aurrera ekarri eta, magalean zuela, esan zien:
37 –Honelako haurra nire izenean onartzen duenak neu onartzen nau; eta ni onartzen nauenak, ez nau ni onartzen, bidali nauen hura baizik.
9,37 onartzen duena Mt 10,40; Lk 10,16; Jn 13,20.