Hona hemen zer partekatu nahi dugun zuekin:

  • uste bat
    —gizakiak bere alderdi espirituala berreskuratu beharra dauka—,
  • eta intuizio bat
    —espiritualtasun frantziskotarrak Ebanjelioaren funtsezkoenaren intuizio gisa, ekarririk egin dezake nora ezean gabiltzan sasoi honetan

Asis Sarearen hileroko otoitzaldira parte hartzera gonbidatzen zaituztegu. Hileko azken ostegunetan 19,30ean ospatzen da.

Otoitzaldirako herriak eta lekuak

 

Hilabete honetako gutuna: 119. gutuna

2018ko iraila  119. zenbakia

3. printzipioa. Eguneroko bizimodua: kanporantz, elkartasuna

Espiritualitatea lantzeak dakarren arriskurik nabarmenetakoa norberaren zilborrari begira geratzearena da, geugan kiribilduak geratzea geugandik atera ordez. Eta horretarako onena gutaz hustea dugu eta Jainkoa behartsuengan, sufrituengan, zapalduengan... bilatzea. Onena samariar on bihurtzea gure historian erabat murgildu den Jainko zaurituarekin aurkitzeko.

Sakatu hemen, Asisko gutuna e-mailez jasotzeko ( ).


Gutunen biltegia

Eguneko Ebanjelioa

Lk 7,36-50

Fariseua eta emakume bekatari barkatua
36 Behin batean, fariseu batek bazkaltzera gonbidatu zuen Jesus. Joan zen, bada, Jesus fariseuaren etxera eta mahaian jarri zen.
7,36 fariseu batek Jesus gonbidatu 11,39; 14,1.
37 Hartan, emakume bat, herrian bekatari bezala ezaguna, Jesus fariseuaren etxean bazkaltzen zela jakinik, bertara joan zen, harzurizko ontzi bat ukendu zeramala.
7,37 ontzi bat ukendu Mt 26,7; Mk 14,3.
38 Jesusen atzean oinen ondoan
7,38 oinen ondoan: Antzinako ohituren arabera, gonbidatuak erdi etzanik egoten ziren mahaiaren aurrean.
jarri zen negarrez, eta oinak malkoz bustitzen hasi zitzaion; gero, ileaz xukatu eta musukatuz, ukenduz igurzten zizkion.
39 Hau ikustean, gonbidatu zuen fariseuak bere baitan zioen: «Benetan profeta balitz, jakingo luke zer-nolakoa den ukitzen ari zaion emakumea, bekataria alegia».
7,39 Jesus profeta Mt 16,14+.
40 Jesusek esan zion:
–Simon, badut zerbait zuri esateko.
Hark erantzun:
–Esadazu, Maisu.
41 –Diru-mailegari batek bi zordun zituen: batak bostehun denario zor zizkion eta besteak berrogeita hamar. 42 Zerez ordaindurik ez zutelarik, barkatu egin zien biei. Bietako zeinek izango ote du maiteen?
43 Simonek erantzun zion:
–Gehien barkatu zionak, nik uste.
Jesusek esan zion:
–Zuzen diozu.
44 Eta, emakumeagana bihurturik, Simoni esan zion:
–Ikusten al duzu emakume hau? Zure etxean sartu naizenean, ez didazu oinak garbitzeko urik eskaini; honek, berriz, malkoz busti dizkit oinak eta bere ileaz xukatu.
7,44 oinetarako ura Has 18,4; 19,2. Ik. Jn 13,2-12.
45 Zuk ez nauzu musu emanez agurtu; hau, berriz, sartu denetik
7,45 sartu denetik: Eskuizkribu gehienek sartu naizenetik diote, nahiz eta hau testuinguruari egoki ez etorri.
ez da gelditu nire oinei musuka. 46 Zuk ez didazu burua olioz igurtzi; honek, berriz, oinak ukenduz igurtzi dizkit.
7,46 burua olioz igurtzi Sal 23,5.
47 Beraz, hau diotsut: Bekatu asko ditu, baina hainbesteko maitasuna ageri badu, Jainkoak barkatu dizkion seinalea da; gutxi barkatzen zaionak maitasun gutxi agertzen du.
48 Eta emakumeari esan zion: «Barkatuak dituzu zeure bekatuak».
7,48 bekatuak barkatuak 5,20+.
49 Beste bazkaltiarrak beren artean hasi ziren esaten: «Nor ote dugu bekatuak barkatu ere egiten dituen hau?»
50 Baina Jesusek esan zion emakumeari: «Zeure sinesmenak salbatu zaitu; zoaz bakean».
7,50 sinesmenak salbatu 8,48; 17,19; 18,42. Ik. 5,20+.