Markos 9, 2-13

Markos:Sarrera12345678910111213141516

Antzaldatzea: nekaldi ondoko aintza aurrez agertu
(Mt 17,1-13; Lk 9,28-36)
2 Handik sei egunera, Jesusek Pedro, Santiago eta Joan hartu eta mendi garai batera eraman zituen aparte. Eta antzaldatu egin zen haien aurrean:
9,2 Ik. 2 P 1,16-18. // Pedro, Santiago eta Joan 5,37+.
3 jantziak distiratsu bihurtu zitzaizkion, zuri-zuri, munduan inork jar litzakeen baino zuriago.
9,3 distiratsu, zuri-zuri Mt 28,3; Ap 1,14; 4,4.
4 Eta Elias eta Moises agertu zitzaizkien Jesusekin hizketan.
9,4 Elias 1 Erg 19,9-14; Mt 11,14+. // Moises Ir 19; 33,18–34,9; 2 Ko 3,7-11.
5 Pedrok esan zion Jesusi: «Maisu, zein ederki gauden hemen! Zergatik ez egin hiru etxola: bata zuretzat, bestea Moisesentzat eta bestea Eliasentzat?»
6 Ez zekien zer esaten zuen ere, beldurrak jota baitzeuden.
7 Orduan, hodei batek estali zituen eta mintzo hau izan zen hodeitik: «Hauxe dut neure Seme maitea. Entzun berari!»
9,7 Seme maitea 1,11+. // Entzun berari Dt 18,15; Eg 3,22.
8 Eta hartan, inguruan begiratu eta Jesus bakarrik ikusi zuten berekin, eta besterik inor ez.
9 Menditik beherakoan, ikusitakoa inori ez aipatzeko agindu zien, harik eta Gizonaren Semea hildakoen artetik piztu arte.
9,9 isiltzeko agindua 1,34+.
10 Agindu hau bete zuten, baina «hildakoen artetik pizte» horrekin zer adierazi nahi ote zien ziharduten beren artean.11 Eta galdetu zioten:
–Zergatik diote lege-maisuek lehenbizi Eliasek etorri
9,11 Eliasek etorri: Jesusen garaiko juduek Elias Mesiasen aitzindari bezala etorriko zen ustea zuten, Ml 3,23 testuaren arabera.
behar duela?
9,11 Eliasek etorri behar du Mt 17,10+.
12 Jesusek erantzun:
–Lehenbizi Eliasek etorri eta dena Jaunak nahi bezala eraberritu behar baldin badu, nolatan diote Liburu Santuek Gizonaren Semeak asko sufritu behar duela eta arbuiatua izan?13 Hau diotsuet gainera: Elias etorri da
9,13 Elias etorri da: Joan Bataiatzaileagan etorri da Elias (ik. Mt 11,14), baina ez zuten aintzat hartu haren misioa.
, baina gogoak emandako guztia egin diote, hartaz idatzia zegoen bezala.
9,13 Elias etorri da Mt 17,12+.