Lukas 11,15-26

Lukas:Sarrera123456789101112131415161718192021222324

15 Alabaina, batzuek zioten: «Deabruen buruzagi den Beeltzebulen indarrez botatzen ditu honek deabruak».
11,15 Ik. Jn 10,19-21. // Beeltzebul Mt 10,25+.
16 Beste batzuek, azpikeriaz, Jainkoarengandiko seinale bat eskatzen zioten.
11,16 azpikeriaz 10,25+. // seinale eske 11,29; Mt 12,38+.
17 Igarri zizkien Jesusek beren burutazioak eta esan zien: «Bere baitan zatiturik dagoen erreinua errauts bihurtuko da eta etxea etxearen gainera eroriko.18 Hain zuzen, Satanas ere bere baitan zatiturik badago, nola iraun dezake haren erreinuak? Nik deabruak Beeltzebulen indarrez botatzen ditudala baitiozue zuek.19 Baina nik deabruak Beeltzebulen indarrez botatzen baditut, noren indarrez botatzen dituzte zuen ikasleek? Horregatik, zeuen ikasleak izango dituzue epaile.20 Deabruak Jainkoaren indarrez
11,20 indarrez: H.h., behatzez.
botatzen baditut, ordea, argi dago Jainkoa zuen artean errege izaten hasia dela.
11,20 Jainkoa errege Mt 12,28+.
21 «Gizon indartsu batek, armaturik, bere jauregia zaintzen duen bitartean, seguru dauzka bere ondasunak.22 Baina indartsuago batek eraso eta menderatzen badu, segurantza ematen zioten armak kendu eta hari harrapatutako gauzak banatu egingo ditu.
11,22 Ik. Is 49,25; 53,12.
23 «Nire alde ez dagoena nire kontra dago, eta nirekin biltzen ez duena sakabanatzen ari da.
11,23 alde, kontra 9,50; Mk 9,40.
Espiritu gaiztoaren itzulera
(Mt 12,43-45)
24 «Espiritu gaiztoa, norbaitengandik irten ondoren, leku idorretan barrena ibili ohi da atseden bila; baina, aurkitzen ez duelarik, bere buruari esaten dio: “Noan berriro, atera nintzeneko neure etxera”.25 Iristean, etxea garbitua eta apaindua aurkitzen du.26 Orduan, joan eta beste zazpi espiritu hartzen ditu, bera baino gaiztoagoak, eta gizakiagan sartu eta bertan jartzen da bizitzen; horrela, pertsona horren azken egoera lehengoa baino okerragoa gertatzen da».
11,26 azken egoera okerragoa Jn 5,14; 2 P 2,20.