Lk 17, 11-19

Jesusek hamar legendun sendatu
11 Jerusalemera bidean, Samarian
17,11 Jerusalemera: Ik. 9,51 oh. // Samaria: Ik. Mt 10,5 oh.
eta Galilean barrena zihoan Jesus.
17,11 Jerusalemera bidean 9,51+.
12 Herri batean sartzerakoan, hamar legendun atera zitzaizkion bidera. Urruti gelditurik,
17,12 legendunak Mt 8,2+. // Urruti gelditurik Lb 13,46.
13 deiadarka esan zioten:
–Jesus, Maisu, erruki zakizkigu!
17,13 erruki zakizkigu 18,38+.
14 Jesusek, ikustean, esan zien:
–Joan eta azaldu apaizengana.
Bidean zihoazela, garbi gelditu ziren.
17,14 azaldu apaizengana 5,14; Lb 14,2-3.
15 Haietako bat, sendatua zegoela oharturik, Jainkoa deiadarka goratuz itzuli
17,15 Jainkoa goratuz 2,20+.
16 eta Jesusen oinetara ahuspez erori zen, eskerrak emanez; samariarra zen bera.
17,16 samariarra 9,52+.
17 Jesusek esan zuen: «Ez ote dira hamarrak garbi gelditu? Non dira beste bederatziak? 18 Ez al da izan atzerritar hau besterik Jainkoa goratzera etortzeko?»
19 Gero, esan zion: «Jaiki eta zoaz; zeure sinesmenak salbatu zaitu».
17,19 sendatzeko sinesmena 5,20+.