Joan 7,40-53

Joan:Sarrera123456789101112131415161718192021

Iritzi desberdinak Jesusi buruz
40 Jesusen hitzok entzutean, batzuek zioten: «Benetan hauxe da itxaron dugun profeta
7,40 itxaron dugun profeta: Ik. 1,21 oh.
».
7,40 Jesus profeta 4,19+.
41 Beste batzuek esaten zuten: «Hauxe da Mesias». Baina beste zenbait kontra atera zen: «Galileatik etor ote daiteke Mesias?
7,41 Jesus Mesias 4,29; 7,26; Mt 12,23; Eg 9,22. // Galileatik Mesias? 7,52.
42 Ez al diote, bada, Liburu Santuek Daviden hazitik eta haren herrixka Belendik etorriko dela?»
7,42 Daviden hazitik Mesias 2 Sm 7,12; Jr 23,5; Sal 89,3-4. // Belen herrixkatik Mi 5,1; Mt 2,5-6.
43 Iritzi kontrajarriak zeuden, bada, jendearen artean Jesusi buruz.
7,43 eztabaidak Jesusi buruz 9,16; 10,19.
44 Batzuek atxilotu egin nahi zuten, baina inork ez zion eskurik ezarri.
7,44 Jesus atxilotu nahi 10,39+.
45 Guardiak apaizburu eta fariseuengana itzuli ziren. Hauek galdetu zieten:
–Zergatik ez duzue ekarri?
46 Guardiek erantzun zieten:
–Ez du sekula inork horrek bezala hitz egin.
47 Orduan, fariseuek:
–Zuek ere engainatu al zaituzte?48 Sinetsi ote du harengan buruzagi edo fariseuetakoren batek ere?
7,48 judu-buruzagiak eta sinesmena 12,42.
49 Baina legea ezagutzen ez duen jendaila hau madarikatua dago.
50 Nikodemok, fariseuetako batek, behinola Jesusengana joan zenak, esan zien:
7,50 Nikodemo 3,1+.
51 –Zilegi ote dugu geure legearen arabera inor gaitzestea, aldez aurretik berari entzun eta zer egin duen jakin gabe?
7,51 berari entzun ondoren Dt 1,16.
52 Besteek erantzun zioten:
–Zu ere galilearra ote zaitugu? Aztertu Liburu Santuak, eta ikusiko duzu Galileatik ez dela inoiz profetarik sortu.
7,52 Galileatik profeta? 7,41.
Emakume adulteriogilea
7,53–8,11 Emakume adulteriogilea: Pasarte hau ez da jatorriz laugarren ebanjeliokoa. Eskuizkribu hoberen eta zaharrenek ez dakarte; beste batzuek ebanjelioaren bukaeran edota beste testuinguru batean ezartzen dute. Pasartearen idazkera sinoptikoenarekin oso ahaideturik dago, Lukasenarekin batik bat. Perikoparen kanonikotasuna ez da zalantzan jartzen.
53 (Ondoren, nor bere etxera joan zen.