Markos 10,13-16

Markos:Sarrera12345678910111213141516

Jesus eta haurrak
(Mt 19,13-15; Lk 18,15-17)
13 Beste batean, haurrak eraman zizkioten Jesusi, uki zitzan; ikasleek, berriz, haserre egiten zieten.14 Hori ikustean, Jesus haserretu egin zen eta esan zien: «Utzi haurrei niregana etortzen, ez galarazi, horrelakoek baitute Jainkoa errege.15 Benetan diotsuet: Jainkoaren erreinua haur batek bezala onartzen ez duena ez da inola ere bertan sartuko».
10,15 haur batek bezala Mt 18,3. // erreinuan sartu 9,47; 10,23-25; Mt 5,20+.
16 Eta haurtxoak magalean hartu eta bedeinkatu egiten zituen, eskuak ezarriz.
10,16 eskuak ezarri Mt 9,18+.