Mk 6, 7-13

7 Hamabiei dei egin eta binaka bidaltzen hasi zen, espiritu gaiztoak botatzeko ahalmena ematen ziela.
6,7 Hamabiak 3,14+. // binaka 11,1; 14,13; Lk 10,1; Eg 8,14; 9,38; 15,27; 19,22. Ik. Dt 19,15. // espiritu gaiztoak botatzeko ahalmena 3,15+.
8 Biderako deus ere ez hartzeko agindu zien, makila bat besterik: ez ogirik, ez zakutorik, ezta gerrikoan dirurik ere; 9 oinetan sandaliak eraman zitzatela, baina aldatzeko soinekorik ez. 10 Gero, nola jokatu esan zien: «Etxe batean sartzen zaretenean, gelditu bertan herri hartatik atera arte. 11 Eta nonbait onartzen ez bazaituztete eta entzun nahi ez, handik alde egitean, astindu zeuen oinetako hautsa, beraien kontrako seinaletzat
6,11 astindu oinetako hautsa: Irudizko egintza, harremanak haustea adierazten zuena (ik. Eg 13,51). // beraien kontrako seinaletzat: Aipaturiko keinuaren bidez, mezuari bizkar eman diotenengandik bereizi egiten direla adieraziko dute berri onaren zabaltzaileek.
».
6,11 onartzen ez bazaituztete Mt 10,40; Lk 10,16; Jn 13,20. // astindu oinetako hautsa Lk 10,11; Eg 13,51.
12 Joan ziren, bada, haiek eta berri ona hots egin zuten bihozberri zitezen.
6,12 hots egin 1,4+. // bihozberritu Mt 3,2+; 4,17+.
13 Deabru asko botatzen zuten eta gaixo asko sendatzen, olioz igurtziz.
6,13 olioz igurtzi St 5,14.