Lukas 12,39-48

Lukas:Sarrera123456789101112131415161718192021222324

39 «Gogoan hartu hau: etxeko nagusiak, lapurra zein ordutan etorriko den jakingo balu, ez luke etxea zulatzen utziko.
12,39 lapurraren irudia Mt 24,43+.
40 Egon prest zuek ere, gutxien uste duzuen orduan etorriko baita Gizonaren Semea».
12,40 Egon prest Mt 24,42+. // Gizonaren Semearen etorrera Mt 10,23+.
41 Pedrok galdetu zion: «Jauna, guretzat ala denentzat esan duzu parabola hau?»
42 Jaunak esan zuen: «Izan zaitezte etxezain leial eta zentzuduna bezala, nagusiak bere orduan otordua banatzeko morroien buru ipini duena bezala.
12,42 etxezaina bezala 1 Ko 4,1-2.
43 Zorionekoa morroi hori, nagusiak, iristean, agindua egiten aurkitzen badu!44 Benetan diotsuet: Bere ondasun guztien buru ipiniko du.45 Baina morroia, nagusiak luzatu egingo duelakoan, morroi eta neskameak jotzen, jan-edanean eta mozkorkerian hasten bada,46 gutxien espero duen egunean eta gutxien uste duen orduan etorriko zaio nagusia, eta zigorrik gogorrena ezarriko dio, eta desleialek merezi duten zoria emango.47 Nagusiaren gogoa zein den jakin arren, gauzak hark nahi bezala eratzen edo egiten ez dituen morroiak zigor zorrotza izanen du;48 nagusiaren gogoa zein den jakin gabe, zigorra merezi duen zerbait egiten duenak, berriz, biguna. Asko eman zitzaionari, asko eskatuko zaio; askoren kargua eman zitzaionari, are kontu handiagoa eskatuko.