Markos 4,1-20

Markos:Sarrera12345678910111213141516

Parabola-hitzaldia (4,1-34)
Ereilearen parabola
(Mt 13,1-9; Lk 8,4-8)
4
1 Beste batean, irakasten hasi zen Jesus aintzira-ertzean. Eta hainbeste jende bildu baitzitzaion ondora, uretan zegoen txalupa batera igo eta bertan eseri zen. Jende-taldea, berriz, lehorrean zegoen, aintzira ondoan.
4,1 jendetza Jesusengana bildu 2,13+.
2 Eta parabola bidez hitz eginez, irakaspen asko eman zien. Honela ari zitzaien bere irakastaldian:
4,2 Jesusek irakatsi 2,13+.
3 «Entzun! Atera zen behin batean ereilea hazia ereitera.4 Ereitean, zenbait ale bide-bazterrean erori zen; eta txoriek etorri eta jan egin zuten.5 Beste zenbait harri artean erori zen, lur handirik ez zen tokian; eta, axaleko lurra izanik, berehala erne zen;6 baina eguzkiak jo orduko, erre egin zen eta, sustrairik ez zuelako, ihartu.7 Beste zenbait ale sasi artean erori zen: sasiek, haztean, ito egin zuten hazia eta ez zuen fruiturik eman.8 Gainerakoak lur onean erori ziren; erne, hazi eta fruitua eman zuten: bateko hogeita hamar edo hirurogei edo ehun».
9 Eta ohar hau egin zien Jesusek: «Ulertzeko gauza denak uler beza».
4,9 Ulertzeko gauza denak Mt 11,15+.
Zergatik mintzo den Jesus parabola bidez
(Mt 13,10-17; Lk 8,9-10)
10 Bakarrik gelditu zirenean, Hamabiekin batera Jesusekin zebiltzanek parabolen esanahiaz galdegin zioten.
4,10 Hamabiak 3,14+. // ikasleek bakarrean galde 4,34; 7,17; 9,28; 10,10; 13,3; Mt 13,36; 15,15.
11 Eta hark esan zien:
–Zuei eman zaizue Jainkoaren erregetzaren misterioa ezagutzea; kanpokoei, ordea, dena parabola bidez ematen zaie.
4,11 Jainkoaren erregetzaren misterioa Mt 13,11+.
12 Zeren eta, Liburu Santuak dioen bezala,

ikusten dute, bai, baina ohartzen ez;
entzuten dute, bai, baina ulertzen ez;
horrela,
ez dira Jaunarengana bihurtzen
eta ez zaie barkatzen
4,12 ez dira… barkatzen: H.h., ez daitezen bihozberri eta barkatuak izan. Emandako itzulpena, Markosen aipamenaren azpian dagoen arameerazko esaldia kontuan harturik eman da.
.
4,12 ikusten… Is 6,9-10 (Jn 12,40; Eg 28,26-27).
Jesusek ereilearen parabola argitu
4,13-20 ereilearen parabola argitu: Jainkoaren hitza entzuten duena lurrarekin konparatzen da: «bide-bazterra» bezala… ; izan ere, parabolaren azalpena bere osoan harturik, hau uste dugu: entzulea lurrarekin konparatzen dela, eta hitza haziarekin; hala ere, badirudi zenbaitetan jatorrizko testuak entzuleak haziarekin konparatzen dituela.
(Mt 13,18-23; Lk 8,11-15)
13 Jesusek esan zien: «Parabola hau ez duzuela ulertzen? Nola ulertuko dituzue, bada, beste parabola guztiak?
4,13 ikasleek ezin ulertu 6,52; 7,18; 8,17.18.21.33; 9,10.32; 10,38.
14 Ereileak mezua du ereiten.15 Mezua ereiterakoan, batzuk “bide-bazterra” bezala dira: entzun bezain laster, Satanasek etorri eta haiengan erein den mezua kendu egiten du.
4,15 Satanas 1,13+.
16 Beste batzuk “harri-artea” bezala dira: mezua entzutean, berehala pozik onartzen dute;17 baina sustrairik gabeak eta iraupen gutxikoak izanik, mezua dela-eta estuasun edo erasoaldiren bat sortu orduko, erori egiten dira.
4,17 erori egiten dira 6,3+; 14,27.
18 Beste batzuk, berriz, “sasi-artea” bezala dira: entzuten dute mezua,19 baina bizitza honetako ardurak, diru-gosea eta bestelako grinak nagusitzen zaizkie eta mezua ito egiten diete, fruiturik gabe utziz.
4,19 ardurak, diru-gosea 10,23; Lk 12,15-21.29-31; 17,26-30.
20 Eta hona nor diren “lur ona” bezalakoak: mezua entzun, onartu eta fruitua ematen dutenak: bateko hogeita hamar edo hirurogei edo ehun».