Markos 4,26-34

Markos:Sarrera12345678910111213141516

Berez hazten den haziaren parabola
26 Jesusek esan zuen: «Jainkoaren erregetza gizonak lurrean hazia ereitean gertatu ohi denaren antzeko da:27 hura lo nahiz iratzarririk egon, gau eta egun, hazia erne eta hazi egiten da, hark nola ez dakiela.
4,27 hazia eta laboraria St 5,7.
28 Lurrak berez ematen du: lehenbizi landarea, ondoren galburua, azkenik alea galburua betean.29 Eta garia heltzean, igitaiaz ekiten zaio, uztaroa da eta».
4,29 igitaia, uzta Jl 4,13; Ap 14,15-16.
Mostaza-haziaren parabola
(Mt 13,31-32; Lk 13,18-19)
30 Beste hau ere esan zien: «Zeren antzeko dela esango genuke Jainkoaren erregetza? Zein parabolaren bidez adieraz genezake?31 Mostaza-haziaren antzekoa da: lurrean ereitean, hazi guztietan txikiena da;
4,31 Mostaza-hazia Mt 17,20; Lk 17,6.
32 erein eta gero, ordea, gora egiten du eta beste barazki guztiak baino handiagoa egiten; eta txoriek habia egiten dute haren itzalpean, hainbestekoak baitira ematen dituen adarrak».
4,32 Ik. Ez 17,23; 31,6; Dn 4,9.18.
Parabolei buruz konklusioa
(Mt 13,34-35)
33 Horrelako parabola askoren bidez, Jesusek mezua iragartzen zien, beraiek ulertzeko eran.34 Ez zien ezer irakasten parabola bidez izan ezik; baina bere ikasleei, bakarrean, guztien esanahia adierazten zien.