Lukas 10,21-24

Lukas:Sarrera123456789101112131415161718192021222324

Ebanjelioa jende xumeari agertua. Aita eta Semea
(Mt 11,25-27; 13,16-17)
21 Une hartan, Espiritu Santuak pozez beterik, Jesusek esan zuen: «Goresten zaitut, Aita, zeru-lurren Jauna, gauza hauek jakintsu eta ikasiei ezkutatu dizkiezulako eta jende xumeari agertu. Bai, Aita, goretsia zu, horixe izan baituzu gogoko.
10,21 Jesus eta Espiritu Santua 4,1+. // ikasiei ezkutatu Mt 11,25+. // jende xumeari agertu Mt 11,25+.
22 «Nire Aitak nire esku utzi du dena. Eta inork ez du ezagutzen Semea nor den, Aitak baizik; ezta Aita nor den ere, Semeak baizik eta Semeak agertu nahi dionak».
10,22 Aita, Semea Mt 11,27+.
23 Eta ikasleak bakarrean harturik, esan zien: «Zorionekoak zuek ikusten duzuena ikusten duten begiak!
10,23 Zorionekoak Mt 5,3+.
24 Zeren, egia esan, profeta eta errege askok ikusi nahi izan baitzuten zuek ikusten duzuena, baina ez zuten ikusi, eta entzun zuek entzuten duzuena, baina ez zuten entzun».
10,24 Ik. Jn 8,56; 1 P 1,10-12.