Joan 13,31-35

Joan:Sarrera123456789101112131415161718192021

Jesusen agindu berria
31 Judas irten zenean, esan zien Jesusek: «Oraintxe azaltzen da Gizonaren Semearen aintza, eta haren bidez Jainkoarena.
13,31 Gizonaren Semea Mt 8,20+.
32 Jainkoaren aintza haren bidez azaltzen bada, Jainkoak ere bere aintzaz beteko du hura, eta berehala gainera.
33 «Semetxook, ez zait denbora asko gelditzen zuekin egoteko. Nire bila ibiliko zarete, baina juduei esan niena bera diotsuet zuei ere: ni noan tokira zuek ezin zarete joan.
13,33 denbora asko ez gelditzen 7,33+. // Nire bila ibiliko zarete 7,34+.
34 Agindu berri bat ematen dizuet: elkar maita dezazuela. Nik maitatu zaituztedan bezala, maitatu zuek ere elkar.
13,34 Agindu berria 15,12.17; 1 J 2,7.8; 3,11.23; 2 J 1,5. // Jesusek beretarrak maite 13,1+.
35 Honetan ezagutuko dute guztiek zuek nire ikasle zaretela: zuek elkar maite izatean».
13,35 Honetan ezagutuko dute 1 J 3,14.