Mateo 19,23-30

Mateo:Sarrera12345678910111213141516171819202122232425262728

Aberastasuna salbamenerako oztopo
(Mk 10,23-27; Lk 18,24-27)
23 Jesusek esan zien bere ikasleei:
–Benetan diotsuet: Nekez sartuko dira aberatsak Jainkoaren erreinuan.
19,23 Jainkoaren erreinuan sartu 5,20+.
24 Berriro diotsuet: Orratzaren begitik gamelua igarotzea errazago, aberatsa Jainkoaren erreinuan sartzea baino.
25 Hitzok entzutean, ikasleek, erabat nahasturik, honela zioten:
–Nor salba daiteke, orduan?
26 Jesusek begira-begira jarri eta esan zien:
–Gizakientzat ezinezkoa da hori, baina Jainkoak dena dezake.
19,26 Jainkoak dena dezake Has 18,14; Jr 32,17; Za 8,6; Jb 42,2; Mk 14,36; Lk 1,37.
Dena utzi duten ikasleen saria
(Mk 10,28-31; Lk 18,28-30)
27 Orduan, Pedrok esan zion Jesusi:
–Hara, guk dena utzi dugu zuri jarraitzeko. Zer izango da guretzat?
19,27 dena utzi dugu 4,20.22.
28 Jesusek erantzun:
–Benetan diotsuet: Jainkoak mundu hau berregitean, Gizonaren Semea bere aintzazko tronuan eseriko denean, zuek ere, nire jarraitzaileok, hamabi tronutan eseriko zarete, Israelgo hamabi leinuak epaitzeko.
19,28 Gizonaren Semea 8,20+. // tronu Ik. Dn 7,9.10.14. // zuek ere eseriko zarete 20,21; Lk 22,30; 1 Ko 6,2; Ap 3,21; 20,4.
29 Eta niregatik etxeak, senideak, aita, ama, seme-alabak eta lurrak uzten dituenak, ehun halako jasoko du eta betiko bizia izango ondare.
19,29 betiko bizia 18,8-9+; Lk 10,25.
30 Orain lehenengo diren asko azkeneko izango dira orduan, eta orain azkeneko direnak lehenengo.
19,30 lehenengo, azkeneko 20,16; Lk 13,30.