Joan 5,31-47

Joan:Sarrera123456789101112131415161718192021

Aitaren testigantza eta Joan Bataiatzailearena
31 «Nik neure buruaren aldeko testigantza egingo banu, nire testigantza ez litzateke baliozkoa izango.
5,31 neure buruaren aldeko testigantza 8,13-14.
32 Beste batek du nire alde testigatzen, eta jakin badakit haren testigantza baliozkoa dena.
5,32 Beste batek nire alde testigatzen 1,15.34; 3,26; 5,36; 8,18; 10,25; 15,26; 1 J 5,6-9. // baliozko testigantza 8,14.17; 15,27; 19,35; 21,24.
33 Zuek gizatalde bat bidali zenioten Joani, eta hark egiaren alde egin zuen testigantza.
5,33 Joan Bataiatzailearen testigantza 1,7+.
34 Ez dut hau esaten giza testigantzaren beharrik dudalako, zuek salba zaitezten baizik.
5,34 giza testigantza 1 J 5,9.
35 Joanek argi egiten zuen kriseilu piztuaren antzera, eta zuek alditxo batez bakarrik egon zineten prest haren argiaz gozatzeko.
36 «Nik, ordea, badut neure alde Joanena baino balio handiagoko testigantza: nik betetzeko Aitak nire gain utzitako egintzak, hain zuzen; nik egiten ditudan egintzek testigatzen dute nire alde eta Aitak bidali nauela frogatzen.
5,36 balio handiagoko testigantza 1 J 5,9. // Jesusen egintzen testigantza 10,25; 14,11.
37 Eta bidali nauen Aitak berak ere egina du nire aldeko testigantza. Baina zuek ez duzue inoiz haren ahotsik entzun, ez haren aurpegirik ikusi,
5,37 Aitaren testigantza 5,32+.
38 eta haren hitzak ere ez du zuen baitan lekurik, hark bidaliarengan ez sinesteak erakusten duen bezala.
5,38 Aitaren hitza ez onartu 1 J 2,14. // ez sinetsi 16,9+.
39 Liburu Santuak arretaz aztertzen dituzue, betiko bizia haietan aurkituko duzuelakoan; horra, bada, Liburu Santuek ere nire alde egiten dute testigantza;
5,39 Liburu Santuak Jesusi buruz 1,45; 2,22; 5,46; 12,41; 19,28.
40 halere, ez duzue niregana hurbildu nahi betiko bizia izateko.
41 «Ez dut gizakiengandiko ohorerik onartzen.42 Baina ongi ezagutzen zaituztet eta badakit ez duzuela Jainkoa maite.43 Neure Aitaren izenean etorria naiz ni, baina zuek ez nauzue onartzen; norbait bere izenean etorriko balitz, hura bai, onartuko zenukete.44 Nola sinetsiko duzue zuek, elkarri ohore ematen ahalegintzen bazarete eta Jainko bakarrarengandik datorren ohoreaz arduratzen ez?
5,44 Jainkoarengandiko ohorea eta giza ohorea 5,41; 7,18; 8,50; 12,43; 13,31; 17,1; Erm 2,17.
45 Ez uste izan Aitaren aurrean nik salatuko zaituztedanik; Moisesek berak, zeuen esperantza duzuenak, salatuko zaituzte.
5,45 Moisesek salatu Dt 31,26-27.
46 Izan ere, Moisesi sinetsiko bazeniote, niri ere sinetsiko zenidakete, nitaz idatzi
5,46 nitaz idatzi: Moises jotzen zen Bibliako lehen bost liburuen –Pentateukoaren– autoretzat.
baitzuen hark.
5,46 Moisesek nitaz idatzi Dt 18,15; Lk 24,27; Eg 3,22; 7,37.
47 Baina, hark idatzia sinesten ez baduzue, nola sinetsiko duzue nik esana?»
5,47 Moisesengan eta Jesusengan sinetsi Lk 16,29-31.