Lukas 13,18-21

Lukas:Sarrera123456789101112131415161718192021222324

Mostaza-haziaren eta legamiaren parabolak
(Mt 13,31-33; Mk 4,30-32)
18 Jesusek jarraitu zuen: «Zeren irudiko da Jainkoaren erregetza? Zeren antzeko dela esango nuke?
13,18 Jainkoaren erregetza 4,43+.
19 Gizon batek bere baratzean botatzen duen mostaza-haziaren antzekoa da: hazten da eta zuhaitz egiten, eta txoriek haren adarretan egiten dituzte habiak».
13,19 mostaza-hazia 17,6; Mt 17,20.
20 Berriro esan zuen: «Zeren antzeko dela esango nuke Jainkoaren erregetza?21 Legamiaren antzekoa da: emakume batek anega bat irinetan nahasten du, eta oraldi guztia harrotzen da».