Mk 9,38-40

«Gure kontra ez dagoena… »
38 Joanek esan zion:
–Maisu, gizon bat ikusi dugu zure izenean deabruak botatzen, eta eragotzi egin nahi izan diogu, ez baita gure taldekoa.
39 Baina Jesusek erantzun:
–Ez eragotzi; ez baita inor nire izenean mirari bat egin eta gero nitaz gaizki-esaka jardungo duenik. 40 Hau da, gure kontra ez dagoena gure alde dago.
9,40 alde, kontra Mt 12,30; Lk 11,23.