Markos 2,18-22

Markos:Sarrera12345678910111213141516

Barauari buruz. Zaharra eta berria
(Mt 9,14-17; Lk 5,33-39)
18 Behin batean, Joanen ikasleek eta fariseuek barau-eguna
2,18 barau-eguna: Jesusen garaian, zenbait egunetan derrigorrezkoa zen baraua, Barkamen Egunean bereziki (ik. Lb 23,27-32). Joanen ikasleek eta fariseuek, debozioz, askoz ere sarriago egin ohi zuten barau, baina bazen hor harrokeriarako arriskua (ik. Lk 18,12).
zuten. Jesusengana joan eta esan zioten:
–Nola egiten dugu barau Joanen ikasleok eta fariseuok, eta zure ikasleek ez?
2,18 baraua Mt 6,16+.
19 Jesusek erantzun zien:
–Ezteietara deituek
2,19 Ezteietara deituek: H.h., Eztei-gelako semeek.
egin ote dezakete barau senar berria berekin dutelarik? Senar berria berekin duten bitartean, ezin dezakete baraurik egin.
2,19 senarraren sinboloa Mt 9,15+.
20 Etorriko zaie, bai, senar berria kenduko dieten eguna; orduan, egun hartan, egingo dute barau.
21 «Inork ez dio jantzi zaharrari oihal gordinezko adabakirik josten; bestela, adabaki berriak jantzi zaharra behartu eta zarratada handiagoa egingo luke.22 Zahagi zaharretan ere ez du inork ardo berririk sartzen; ardoak zahagiak lehertu egingo lituzke eta, orduan, ez ardo eta ez zahagi. Ardo berriarentzat zahagi berriak!»