Lukas 7,31-35

Lukas:Sarrera123456789101112131415161718192021222324

31 «Norekin konparatuko dut, bada, gizaldi honetako jendea? Noren antzeko dira?
7,31 gizaldi hau 9,41; 11,29-32.50-51; 17,25. Ik. Mt 12,39+.
32 Plazan eseriak dauden mutikoen antzeko dira, honela ari baitzaizkio elkarri: “Jo dizuegu txistua eta zuek dantzarik ez; hiletak jo eta zuek negarrik ez”.
33 «Etorri baita Joan Bataiatzailea, ez jan eta ez edan egiten ez duela, eta burutik egina dagoela
7,33 burutik egina dagoela: H.h., deabrua daukala; ik. Mt 11,18 oh.
diozue.
7,33 Ik. Mt 11,18+.
34 Etorri da Gizonaren Semea, jaten eta edaten duela, eta esaten duzue: “A zer tripazain eta mozkorra, zergalari eta bekatarien laguna!”
7,34 Jesus 5,33-35. // zergalari eta bekatarien laguna Mt 11,19+.
35 Baina Jainkoaren jakinduria zuzena dela aitortzen dute bera onartzen duten guztiek
7,35 bera onartzen duten guztiek: H.h., haren seme-alaba guztiek.
».