Lukas 24,35-48

Lukas:Sarrera123456789101112131415161718192021222324

35 Bi ikasleek bidean gertatua eta nola ogia zatitzean ezagutu zuten kontatu zieten.
Jesus Hamaikei eta ikasleei agertu
(Mt 28,16-20; Mk 16,14-18; Jn 20,19-23; Eg 1,6-8)
36 Hamaikak eta lagunak horretaz mintzo zirela, Jesus agertu zitzaien erdian eta esan zien: «Bakea zuei».
37 Beldur-ikaraz beterik, mamua ikusten zutela uste zuten.
24,37 mamua Mt 14,26.
38 Baina Jesusek esan zien: «Zergatik izutzen zarete? Zergatik sortzen zaizkizue zalantza horiek barruan?39 Ikusi nire esku-oinak, neu naiz. Uki nazazue eta begira: mamuak ez du hezur-haragirik, eta nik bai, ikusten duzuenez».
24,39 Ikusi esku-oinak Jn 20,25.27.
40 Hau esatean, esku-oinak erakutsi zizkien.41 Baina, oraindik pozaren pozez sinetsi ezinik eta guztiz harriturik zeudenez, Jesusek esan zien: «Ba al duzue hemen jatekorik?»
42 Arrain erre puska bat
24,42 Arrain erre puska bat: eta abaraska bat erantsi du zenbait eskuizkribu berrik.
eskaini zioten.
24,42 Arrain erre puska bat Ik. Jn 21,9-10.13; Eg 10,41.
43 Jesusek hartu eta beraien aurrean jan zuen.44 Ondoren, esan zien: «Hauxe da, oraindik zuekin nengoela esan nizuena: Moisesen legean, profeten liburuetan eta salmoetan
24,44 Moisesen legean, profeten liburuetan eta salmoetan: I.Z. osoa edo Liburu Santuak adierazteko modu berezia, Salmoak aipatuz; ik. 16,29 eta oh.
nitaz idatzitako guztia bete beharrekoa zela».
24,44 Moises eta profetak Mt 7,12+.
45 Orduan, adimena argitu zien, Liburu Santuak uler zitzaten.
24,45 Liburu Santuak uler zitzaten Eg 2,23-32; 4,10-11; 13,27-38; 26,22-23.
46 Eta esan zien: «Idatzia zegoen Mesiasek sufritu egin behar zuela eta hirugarren egunean hildakoen artetik piztu,
24,46 Mesiasek sufritu 9,22+.
47 eta, Jerusalemdik hasita, herri guztiei bihozberritzeko hots egin behar zaiela, bekatuak barka dakizkien.
24,47 bekatuen barkamenerako bihozberritzea Jn 20,23; Eg 2,38+. // herri guztiei hots egin Mt 28,19+. // Jerusalemdik hasita Eg 1,8.
48 Zuek zarete honen guztiaren lekuko.
24,48 Zuek zarete lekuko Jn 15,27; Eg 1,8+.