Mateo 13,1-23

Mateo:Sarrera12345678910111213141516171819202122232425262728

Erregetzari buruzko parabolak (13,1-52)
Ereilearen parabola
(Mk 4,1-9; Lk 8,4-8)
13
1 Egun batez, Jesus etxetik atera eta aintzira-ertzean eseri zen.2 Eta hainbeste jende bildu baitzitzaion ondora, txalupa batera igo eta eseri egin zen. Jende-taldea, berriz, hondartzan zegoen.3 Eta luze hitz egin zien parabola bidez. Honela mintzatu zitzaien: «Atera zen behin ereilea hazia ereitera.4 Ereitean, zenbait ale bide-bazterrean erori zen, eta txoriek etorri eta jan egin zuten.5 Beste zenbait harri artean erori zen, lur handirik ez zen tokian; eta, axaleko lurra izanik, berehala erne zen;6 baina eguzkiak jo orduko, erre egin zen eta, sustrairik ez zuelako, ihartu.7 Beste zenbait ale sasi artean erori zen, eta sasiek, haztean, ito egin zuten hazia.8 Gainerakoak lur onean erori ziren, eta fruitua eman zuten: bateko ehun edo hirurogei edo hogeita hamar.9 Ulertzeko gauza denak uler beza».
13,9 Ulertzeko gauza denak 11,15+.
Zergatik mintzo den Jesus parabola bidez
(Mk 4,10-12; Lk 8,9-10)
10 Ondoratu zitzaizkion ikasleak Jesusi eta galdegin zioten:
–Zergatik hitz egiten diezu parabola bidez?
11 Jesusek erantzun zien:
–Zuei eman zaizue Jainkoaren erregetzaren misterioak ezagutzea; horiei, ordea, ez.
13,11 erregetzaren misterioak 1 Ko 4,1; Ef 3,3-4; 6,19; Kol 2,2; 4,3.
12 Izan ere, duenari eman egingo zaio, eta gainezka izango du; ez duenari, ordea, daukan apurra ere kendu egingo zaio.
13,12 duenari eman 25,29; Mk 4,25; Lk 8,18; 19,26.
13 Hona zergatik hitz egiten diedan parabola bidez: begiratu bai, baina ikusten ez dutelako; entzun bai, baina ez aditzen, ez ulertzen ez dutelako.
14 «Horrela, Isaias profetak esana betetzen da horiengan:

«Entzungo duzue, bai,
baina ulertu ez;
ikusiko duzue, bai, baina ohartu ez.
13,14-15 Entzungo duzue, bai… Is 6,9-10 (Jn 12,40; Eg 28,26-27).
15 Izan ere, herri honek
gogortu egin ditu buru-bihotzak,
gortu belarriak, itsutu begiak.
Ez bezate beren begiez ikus,
ez belarriez entzun,
ezta buruaz ulertu ere,
horrela niregana bihur ez daitezen
eta salba ez ditzadan.

16 «Zorionekoak, ordea, zuen begiak, ikusten dutelako, eta zuen belarriak, entzuten dutelako!
13,16 Zorionekoak 5,3+. Ik. Lk 10,23-24.
17 Benetan diotsuet: Profeta eta gizon santu askok ikusi nahi izan zuten zuek ikusten duzuena, baina ez zuten ikusi, eta entzun nahi zuek entzuten duzuena, baina ez zuten entzun.
13,17 Ik. Jn 8,56; 1 P 1,10-12.
Jesusek ereilearen parabola argitu
13,18-23 ereilearen parabola argitu: Ik. Mk 4,13-20 oh.
(Mk 4,13-20; Lk 8,11-15)
18 «Entzun ezazue, beraz, ereilearen parabolaren esanahia.19 Erregetzaren mezua entzun bai, baina ulertzen ez duenari, gaiztoa etortzen zaio eta bihotzean erein zaiona kendu egiten dio. Hori da, mezua “bide-bazterrak” hazia bezala hartzen duena.20 “Harri-arteak” bezala hartzen duena hauxe da: mezua entzutean, berehala pozik onartzen duena;21 baina sustrairik gabea eta iraupen gutxikoa izanik, mezua dela-eta estuasun edo erasoaldiren bat sortu orduko, erori egiten da
13,21 erori egiten da: H.h., eskandalizatu egiten da; ik. Mk 6,3 oh.
.22 “Sasi-arteak” bezala hartzen duena hauxe da: mezua entzun bai, baina bizitza honetako ardurak eta diru-goseak mezua ito egiten diotena, fruiturik gabe utziz.
13,22 ardurak eta diru-gosea 6,24-34; Lk 12,16-21; 21,34; 1 Tm 6,9-10.17.
23 “Lur onak” bezala hartzen duena hauxe da: mezua entzun eta ulertzen duena; honek fruitua ematen du: bateko ehun edo hirurogei edo hogeita hamar».
13,23 fruitu ugaria Jn 15,8.16.