Mt 12,38-42

Lege-maisu eta fariseuak mirarizko seinale eske
38 Lege-maisu eta fariseu batzuk honela hasi zitzaizkion Jesusi: «Maisu, zuk egindako mirarizko seinaleren bat ikusi nahi genuke».
12,38 mirarizko seinale eske 16,1-4; 24,3.30; Is 7,10-14; Jn 6,30; 1 Ko 1,22.
39 Jesusek erantzun zien: «Seinale eske ari da gizaldi gaizto eta desleial
12,39 desleial: H.h., adulteriogile; Ik. Mk 8,38 oh.
hau, baina ez zaio seinalerik emango, Jonas profetarena besterik.
12,39 gizaldi gaizto eta desleial 16,4; 17,17; Dt 32,5.20; Lk 11,29; Eg 2,40; Flp 2,15.
40 Zeren, Jonasek arrainaren sabelean hiru egun eta hiru gau egin zituen bezala, hala egingo ditu Gizonaren Semeak ere hiru egun eta hiru gau lurraren barruan.
12,40 Jonasek… Jon 2,1. // Gizonaren Semea 8,20+.
41 Ninivetarrek auzi-egunean gizaldi honen kontra altxatu eta kondenatu egingo dute, beraiek bihozberritu egin baitziren Jonasen predikuz, eta baduzue hemen Jonas baino handiago den bat.
12,41 Niniveren bihozberritzea Jon 3,5-10.
42 Hegoaldeko erreginak ere auzi-egunean gizaldi honen kontra altxatu eta kondenatu egingo du, munduaren bazterretik etorri baitzen Salomonen jakinduriazko hitzak entzutera, eta baduzue hemen Salomon baino handiago den bat.
12,42 Hegoaldeko erregina 1 Erg 10,1-10. // handiago dena 12,6+.