Lk 11,47-54

47 «Ai zuek, zeuen gurasoek hildako profetei hilarriak jasotzen dizkiezuenok.
11,47 profetak hil Eg 7,52.
48 Horrela, gurasoek egindakoarekin ados zaudetela aitortzen duzue; zeren haiek hil egin zituzten profetak, eta zuek hilarriak jasotzen dizkiezue. 49 Zerbaitengatik esan zuen Jainkoak bere jakindurian: “Profetak eta apostoluak bidaliko dizkiet eta batzuk hil eta besteak erasoka erabiliko dituzte”.
11,49 mezulariak pertsegituak 13,34; Mt 5,11; 10,23; 1 Ts 2,14-15. Ik. 6,23+; 20,10-12.
50 Baina Jainkoak munduaren hasieratik isuri den profeta guztien odolaren kontuak eskatuko dizkio gizaldi honi:
11,50 odolaren kontuak eskatu Has 9,5; 42,22; 2 Sm 4,11; Ez 33,6.8; Sal 9,13.
51 hasi Abelen odoletik, eta aldaretik santutegia bitartean hil zen Zakariasen
11,51 Zakarias: Ik. Mt 23,35 oh.
odoleraino. Bai, egia esan, gizaldi honi eskatuko dizkio kontuak Jainkoak.
11,51 Abelen odola Has 4,8-10. // Zakariasen odola 2 Kro 24,20-22.
52 «Ai zuek, lege-maisuok, jakintzaren ateko giltzaren jabe egin zaretenok. Zeuek ez zarete sartu eta sartu nahi zutenei ez diezue utzi».
53 Handik atera zenean, gupidarik gabe eraso zioten lege-maisuek eta fariseuek, handik eta hemendik galdezka, 54 ea erantzun okerren batean harrapatzen zuten.
11,54 Jesus harrapatu nahi 10,25+.