Hona hemen zer partekatu nahi dugun zuekin:

  • uste bat
    —gizakiak bere alderdi espirituala berreskuratu beharra dauka—,
  • eta intuizio bat
    —espiritualtasun frantziskotarrak Ebanjelioaren funtsezkoenaren intuizio gisa, ekarririk egin dezake nora ezean gabiltzan sasoi honetan

Asis Sarearen hileroko otoitzaldira parte hartzera gonbidatzen zaituztegu. Hileko azken ostegunetan 19,30ean ospatzen da.

Otoitzaldirako herriak eta lekuak

 

Hilabete honetako gutuna: 106. gutuna

2017ko abuztua  106. zenbakia

2. printzipioa. Eguneroko bizimodua: barnerantz, umiltasuna

Bigarren printzipioan barnera begiratzen saiatzen gara. Baina barnera begiratzeko era edo modu ezberdinak daude. Begira dezakegu geurez, eta orduan falta zaiguna ikusiko dugu. Edo begira dezakegu Jainkoaren begiradapetik, hau da, Jainkoaren seme-alaba ikuspegitik, eta orduan ikusiko dugu berak osatzen duela gure hutsunea.

Horixe gertatzen zaigu leialtasunarekin: bere maitasunak irekitzen digu bihotza leialtasunean bizitzera.

Sakatu hemen, Asisko gutuna e-mailez jasotzeko ( ).


Gutunen biltegia

Eguneko Ebanjelioa

Mt 19, 3-12

3 Fariseu batzuek hurbildu eta, zertan harrapatuko, galdetu zioten:
-Zilegi al zaio gizonari emaztea edozein arrazoigatik uztea?
19,3 zertan harrapatuko 16,1+.
4 Hark erantzun zien:
-Ez al duzue irakurri Liburu Santuek diotena? Egileak hasieran gizaseme eta emakume egin zituela, alegia,
19,4 gizaseme… Has 1,27; 5,2.
5 eta esan ziela: Horregatik, gizasemeak bere aita-amak utziko ditu eta emazteari elkartuko zaio, eta biak bat izango dira.
19,5 Horregatik… Has 2,24 (1 Ko 6,16; Ef 5,31).
6 Beraz, aurrerantzean ez dira bi, bat baino. Horrela, bada, Jainkoak uztartu duena ez beza gizakiak aska.
7 Galdetu zioten:
-Zergatik eman zuen, bada, Moisesek dibortzio-agiria idatzi eta emaztea uzteko baimena?
19,7 dibortzio-agiria… 5,31; Dt 24,1.
8 Jesusek erantzun zien:
-Jainkoaren gauzetan itsu zaretelako
19,8 Jainkoaren gauzetan itsu zaretelako: H.h., zuen burugogorkeriagatik.
eman zizuen Moisesek emaztea uzteko baimena, baina hasieran ez zen horrela. 9 Hona nik esan: Inork bere emaztea utzi eta beste bat hartzen badu -legearen kontra elkartuak ez badira behintzat
19,9 behintzat: Ik. 5,32 oh.
- adulterio
19,9 adulterio 5,31+.32+.
egiten du.
Ezkontza eta ezkongabetasuna
10 Orduan, ikasleek esan zioten:
-Senar-emazteen arteko lotura horrelakoa bada, ez du merezi ezkontzea.
19,10 ez du merezi ezkontzea 1 Ko 7,1-2.7-9.
11 Jesusek erantzun zien:
-Ez dira denak hori onartzeko gai, Jainkoak gai egiten dituenak baizik. 12 Batzuk ez dira ezkontzen jaiotzaz ezin dutelako; beste batzuk, giza eskuz ezinduak izan direlako; beste batzuk, berriz, Jainkoaren erregetzagatik hala erabaki dutelako
19,12 Batzuk ez dira… erabaki dutelako: H.h., Badira irenak amaren sabeletik horrelaxe jaioak, badira irenak gizonek eginak, eta badira irenak zeruetako erreinuagatik beren buruak irendu dituztenak. Irenari (grekoz eunuko) buruz, ik. Eg 8,27 oh.
. Onar dezakeenak onar beza.